PUBLIKACJE, WYWIADY, WYSTAWY

ANYWHERE

"NIE MA" OKŁADKA

DO RZECZY

"ZDROWIE"

SUPEREXPRESS

PUBLIKACJE, WYWIADY, WYSTAWY

WYBRANE PUBLIKACJE, WYWIADY, REALIZACJE WYSTAW

Publikacje: Do Rzeczy, Wprost, Anywhere.pl, Magazyn lotniskowy Hello Modlin, Fakt, Superexpress, Kino Świat, Magazyn Farmaceutyczny LEKAM,

Książki: Mariusz Szczygieł, Anna Popek "Piękna pięćdziesiątka" (kilkanaście fotografii)

Reklamy: VINDICAT, Restauracja ORIENTACJA, Beans Brothers Warszawa, Klub Akwarium Warszawa, MONTBLANC